FEINETES 24/09/2020 (alumnat en quarentena).

CATALÀ: Escriure paraules amb les lletres d, b, v, s i l, i fer alguna frase amb elles. MATEMÀTIQUES: Practicar la suma
3+4= 12+14= 17+2= 21+23= 48+11= 52+10=
LECTURA: Llegir un conte que tengueu a casa.