Activitats de motricitat fina

La   motricitat fina  es comença a desenvolupar sobre l’any i mig i fa referència a aquelles activitats en les que es treballa la coordinació visomanual i que necessiten precisió i un nivell més alt de coordinació i atenció.